มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น
 
ข้อมูลทั้งหมด 100 รายการ
 
1101 นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 11 คน] เมื่อ 04 มิ.ย. 2563
2101 นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 7 คน] เมื่อ 04 มิ.ย. 2563
2102 นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 7 คน] เมื่อ 04 มิ.ย. 2563
2103 นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 13 คน] เมื่อ 04 มิ.ย. 2563
2106 นักบริหารงานประปา (ต้น-สูง) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 8 คน] เมื่อ 04 มิ.ย. 2563
2107 นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 10 คน] เมื่อ 04 มิ.ย. 2563
2109 นักบริหารงานการเกษตร (ต้น-สูง) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 6 คน] เมื่อ 04 มิ.ย. 2563
3105 นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 8 คน] เมื่อ 04 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5