ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน ร่วมกับ รพ.สต.บ้านเขาสะท้อน อสม. , ส.อบต. และ ผู้ใหญ่บ้าน ม.10 บ้านคลองเม่น ได้ดำเนินการตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำป
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร 1_180522_110126.jpg
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ 2_0_180522_110126.jpg
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ 3_1_180522_110126.jpg
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ 4_2_180522_110126.jpg
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ 5_3_180522_110126.jpg
 
     
 
ประกาศเมื่อ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:59 ผู้เขียนโดย Admin