ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน ร่วมกับ อสม. ส.อบต. ผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต.หนองมะค่า ได้ดำเนินการตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565 สำหรับวันนี้ ได้ลงพื้นที่
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร 1_100522_110742.jpg
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ 2_0_100522_110742.jpg
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ 3_1_100522_110742.jpg
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ 4_2_100522_110742.jpg
 
     
 
ประกาศเมื่อ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 11:06 ผู้เขียนโดย Admin