ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันนี้ เวลา 08.30น.องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนานดำเนินกิจกรรมตามแผปฏิบัติการโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 ร่วมกับรพ.สต.บ้านหนองมะค่า อสม.หมู่ที่4บ้านหนองมะค่า
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร 4_090522_104136.jpg
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ 5_0_090522_104136.jpg
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ 1_1_090522_104136.jpg
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ 2_2_090522_104136.jpg
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ 3_3_090522_104136.jpg
 
     
 
ประกาศเมื่อ 09 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:38 ผู้เขียนโดย Admin