ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือประชาชนตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาส่งเสริม
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร แบบประเมินความพึ่งพอใจของประชาชน_Page_1_060522_103548.jpg
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ แบบประเมินความพึ่งพอใจของประชาชน_Page_2_0_060522_103548.jpg
 
     
 
ประกาศเมื่อ 06 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:35 ผู้เขียนโดย Admin