นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2565 (ครึ่งปีแรก)
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบ_280422_095418.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 28 เมษายน 2565 เวลา 09:52 ผู้เขียนโดย Admin