อัลบั้มภาพ : โครงการมหกรรมตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยงต่อกลุ่มโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และภาวะอ้วน(Metabolic) ปีงบประมาณ2564